Радомишльська громада
Житомирська область, Житомирський район
Малий Герб України
gov.ua
державні сайти України
 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 09.06.2021 08:38
Кількість переглядів: 640

Фото без опису

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки площею 2,7442 га., кад. № 1825010100:06:006:0309, яка належить на праві власності ПрАТ ”ПБК Радомишль” (Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) та розташованої по вул. Микгород, 71 в м. Радомишль, Житомирської області для визначення містобудівних потреб при зміні цільового призначення з категорії В.03.07 (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості)

1. Замовник

Замовником стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території земельної ділянки площею 2,7442 га., кад. № 1825010100:06:006:0309, яка належить на праві власності ПрАТ ”ПБК Радомишль” (Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) та розташованої по вул. Микгород, 71 в м. Радомишль, Житомирської області для визначення містобудівних потреб при зміні цільового призначення з категорії В.03.07 (Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості)» є виконавчий комітет Радомишльської міської ради.

Адреса і контактні дані: вул. Соборний майдан, буд. 12, м. Радомишль, Житомирська обл., Україна, 12201.

Тел./факс : (04132) 4-25-55, е-mail: otg2018radomisl@gmail.com

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території розробляється з метою обґрунтування можливості зміни цільового призначення земельної ділянки; уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території в межах населеного пункту.

            «Детальний план території земельної ділянки площею 2,7442 га., кад. № 1825010100:06:006:0309, яка належить на праві власності ПрАТ ”ПБК Радомишль” (Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) та розташованої по вул. Микгород, 71 в м. Радомишль, Житомирської області для визначення містобудівних потреб при зміні цільового призначення з категорії В.03.07 (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості)» є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток території в межах населеного пункту, визначає функціональне призначення, параметри забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування, визначення доцільності, обсягів, послідовності забудови, можливість інженерного забезпечення території, створення умов розвитку інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення, забезпечення комплексної забудови території. визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території земельної ділянки розробляється на підставі заяви та рішення 4 сесії Радомишльської міської ради № 234 від 11.03.2021 у відповідності до діючих нормативів.

В адміністративному відношенні ділянка, яка розглядається, розташована в південно-східній частині міста.

Зазначена ділянка площею 2,7442 га, з кадастровим номером 1825010100:06:006:0309 належить на праві власності ПрАТ ПБК Радомишль” (Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012 року).

Відповідно до ст. 19 п.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території у межах населеного пункту розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території призначеної для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці відповідно до Закону України « Про стратегічну екологічну оцінку».

Затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для:

- розроблення проекту забудови території, окремої земельної ділянки;

- проектування об’єктів транспортної інфраструктури;

- проектування мереж і споруд інженерно – транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови та зміни допустимого виду використання об’єкта проектування;

- розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальний план території розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

Планована діяльність на зазначеній території - продовження ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» видобування експлуатаційних запасів питних підземних вод Радомишльського родовища на ділянках «Лівобережна» та «Правобережна» з метою забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, а також передачі води вторинним водокористувачам.

Свердловина №1 (2008(1)) пробурена у 1974 році глибиною 100 м. Дебіт свердловини складає 18,0 м3 /год (додаток К).

Свердловина №2 (1702А) пробурена у 1974 році глибиною 100 м. Дебіт свердловини складає 8,0 м3 /год (додаток Л).

Свердловини знаходяться в підземних та наземних бетонованих павільйонах, обладнані п’єзометрами, автоматикою, лічильниками забору води. Вода подається глибинними насосами, які по потужності відповідають паспортному дебіту свердловин.

Якість підземних вод в цілому відповідає вимогам для підземних джерел водопостачання ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за винятком підвищеного вмісту заліза і жорсткості. Тому, перед подачею у виробництво вода проходить водопідготовку для досягнення її якості у відповідності до вимог ДСанПтаН 2.2.4-171-10 та технічним умовам, які діють на виробництві. Дозволені обсяги (ліміти) видобутку та використання води нормуються дозволом на спеціальне водокористування№192/ЖТ/49Д-18., отриманого підприємством 20 червня 2018 р.

Підготовчі та будівельні роботи не проводяться, територія облаштована та повністю підготовлена до подальшої експлуатації водозабору.

При розробці ДПТ використовувались наступні матеріали:

- рішення 4 сесії Радомишльської міської ради № 234 від 11.03.2021;

- державний акт на право власності на земельну ділянку ЯМ №589280 від 02.07.2012 року;

- викопіювання з публічної кадастрової карти України;

- викопіювання з генерального плану м. Радомишль, Житомирської області.

Проектним рішення детального плану передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки.

Ділянка проектування межує:

- з північного заходу – землі загального користування (проїзд);

- з півдня та заходу – землі загального користування (вул. Микгород);

- з заходу  – землі водного фонду;

- з південного сходу - землі загального користування (проїзд).

Метою даної роботи є обґрунтування можливості проектованої діяльності, визначення граничних параметрів об’єкта і функціонального використання території. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості проектованої діяльності, є прогнозований вплив планованої діяльності на навколишнє середовище.

Об’єкт проектування у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням, а також – господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу.

ПрАТ «ПБК Радомишль» отримало висновок з оцінки впливу на довкілля № 1441/1-3/4-4-0840 від 23.04.2019 р., виданий Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.

4. Ймовірні наслідки, зокрема: а)для довкілля, у тому числі для здоров’я людей; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа детального плану території земельної ділянки площею 2,7442 га., кад. № 1825010100:06:006:0309, яка належить на праві власності ПрАТ ”ПБК Радомишль” (Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) та розташованої по вул. Микгород, 71 в м. Радомишль, Житомирської області для визначення містобудівних потреб при зміні цільового призначення з категорії В.03.07 (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості)», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

а) у тому числі для здоров’я населення:

під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні.

а) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Планована діяльність, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Вплив на повітряне середовище. Вплив від планованої діяльності відсутній. Викиди у атмосферне повітря можуть надходити лише при проведенні ремонтних робіт на водозаборі. У приміщеннях, в яких зберігаються хімічні речовини та в тих, де проходить приготування хімічних розчинів, які необхідні для знезараження та очистки води, встановлено витяжні вентиляції.

Шумове навантаження. Свердловини знаходяться в підземних та наземних бетонованих павільйонах, обладнані п’єзометрами, автоматикою, лічильниками забору води типу ЛЛТ50Х. Вода подається глибинними насосами типу ЕЦВ, які по потужності відповідають паспортному дебіту свердловин. Насоси встановлено в стволі свердловин, гирла герметично закриті оголовками, електрокабелі підведені під землею. Робота свердловин не спричиняє шуму та вібрації. Обладнання справне та працює відповідно до технічного паспорту.

Вплив на геологічне середовище. Здійснення планованої діяльності передбачається у межах ділянок відведених для господарської діяльності підприємства – негативних впливів не передбачається. Усі роботи з підготовки та благоустрою території виконані. Тому негативних впливів не передбачається.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Об’єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт. Викиди, що можуть вплинути на склад ґрунту – відсутні. Діяльність підприємства не передбачає зростання існуючих статичних навантажень на ґрунти, динамічні навантажені виключені, можливість підтоплення ґрунтів виключена. Таким чином планована діяльність впливу на земельні ресурси не здійснюватиме.

Вплив на водне середовище. вплив планованої діяльності полягає у водовідборі підземних вод згідно дозволу на спецводокористування. Додаткове споживання води не передбачається. Збільшення кількості стоків не планується. Водовідведення комбінату складається із виробничих, господарсько-побутових і дощових стічних вод. Дощові стічні води надходять на локальні очисні споруди дощової каналізації. ЛОС призначені для очистки стічних вод від завислих речовин і нафтопродуктів. Після очистки всі вказані стічні води підлягають випуску в р. Мика.

Виробничі і господарсько-побутові стічні води згідно договору відводяться на поля фільтрації МКП «Водоканал».

Для недопущення забруднення підземних вод хімічними та бактеріологічними забруднювачами на підприємстві проводяться заходи шляхом встановлення зон санітарної охорони водозабору.

Вплив на рослинний і тваринний світ. вплив екологічно допустимий. Розміщення нового технологічного обладнання не передбачається. Всі водозабірні свердловини знаходяться в межах відведених земельних ділянок, вилучення нових - не здійснюється. Усі роботи з благоустрою території підприємства виконані. Впровадження планованої діяльності не завдає впливу на стан фауни, флори та біорізноманіття

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. Планована діяльність – водозабір питних підземних вод Радомишльського родовища питних підземних вод не є джерелом постійного утворення відходів. В процесі підготовки та очистки води специфічних відходів не утворюється. В процесі функціонування підприємства та роботи обслуговуючого персоналу утворюються тверді побутові відходи. Всі відходи тимчасово зберігаються у відведених для цього місцях на території підприємства і передаються спеціалізованим організаціям згідно укладеного договору.

Під час ремонту обладнання на підприємстві можуть утворюватись матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (масне ганчір’я). У разі утворення таких відходів вони передаватимуться спеціалізованим організаціям згідно укладеного договору.

Впливів на соціальне середовище. Планована діяльність є безпечною для населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні працездатного населення робочими місцями, сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. в сплаті рентних платежів), виробництві продукції і як наслідок покращенні економічної ситуації регіону.

б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:

При розробці детального плану території передбачається продовження ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» видобування експлуатаційних запасів питних підземних вод Радомишльського родовища з метою забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, а також передачі води вторинним водокористувачам.

Тобто природні ресурси максимально збережені, та передбачається їх екологічно збалансоване та раціональне використання. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.

Об’єкти природно-заповідного фонду (ОПЗФ) на території проектування відсутні і не зазнають впливу планованої діяльності.

Територія проектування знаходиться за межами прибережно-захисних смуг річок, озер.

в) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Оскільки розробка родовища ведеться на даний час та планується розроблятися у межах затверджених запасів, тому територіальні альтернативи не проводяться.

Технічні альтернативи планованої діяльності не розглядаються, оскільки підприємство – діюче, технологічне обладнання, яким здійснюється водозабір – нове та сучасне. Свердловини облаштовані, перший пояс зон санітарної охорони - витриманий, дебіт свердловин забезпечує потреби підприємства у воді.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ;

- статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

- дані топографічних та геологічних вишукувань;

- діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;

- комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;

- статистику захворюваності місцевих жителів;

- іншу доступну інформацію.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

- своєчасне технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання;

- виконання заходів по охороні підземних вод.

У сфері поводження з відходами

- проводиться контроль за утворенням, розміщенням та передачею відходів спеціалізованим підприємствам;

- оформлення договорів зі спеціалізованими підприємствами на утилізацію відходів.

Природоохоронні заходи, що впроваджуються на ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ»:

- дотримання встановленого режиму експлуатації водозабору в межах затверджених ДКЗ України експлуатаційних запасів питних підземних вод;

- здійснення регулярного контролю за технічним станом експлуатаційних свердловин, надкаптажних споруд, трубопроводів;

- проведення режимних спостережень за обсягом водовідбору;

- здійснення моніторингу якості підземних вод

- здійснення постійного контролю за дотриманням розмірів зон санітарної охорони водозабірних свердловин підприємства;

- контроль за додержанням технологічної схеми добового видобутку і використання вод по кожній свердловині;

 - визначення якісного складу (фізико-хімічних властивостей), органолептичних, мікробіологічних та радіологічних показників.

- спостереження за динамічним рівнем підземних.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2,3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Управління житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури, земельних відносин та сільського господарства Радомишльської міської ради.

Адреса: вул. Соборний майдан, буд. 12, м. Радомишль, Житомирська обл., Україна, 12201.

Тел./факс : (04132) 4-25-55, е-mail: otg2018radomisl@gmail.com

Строки їх подання:

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки площею 2,7442 га., кад. № 1825010100:06:006:0309, яка належить на праві власності ПрАТ ”ПБК Радомишль” (Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) та розташованої по вул. Микгород, 71 в м. Радомишль, Житомирської області для визначення містобудівних потреб при зміні цільового призначення з категорії В.03.07 (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості).

Пропозиції та зауваження до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки площею 2,7442 га., кад. № 1825010100:06:006:0309, яка належить на праві власності ПрАТ ”ПБК Радомишль” (Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) та розташованої по вул. Микгород, 71 в м. Радомишль, Житомирської області для визначення містобудівних потреб при зміні цільового призначення з категорії В.03.07 (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), подаються до управління житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури, земельних відносин та сільського господарства Радомишльської міської ради.

Відповідальна особа:   Романенко Олег Миколайович.

Адреса і контактні дані: вул. Соборний майдан, буд. 12, м. Радомишль, Житомирська обл., Україна, 12201.

Тел./факс : (04132) 4-25-55, е-mail: otg2018radomisl@gmail.com

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто з 09.06.2021 по 23.06.2021 року.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних