Радомишльська громада

Житомирська область, Житомирський район

МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Дата: 07.06.2021 11:30
Кількість переглядів: 12086

Фото без описуДОВІДКОВО

Діючими Міжнародними медико-санітарними правилами, прийнятими 58-ою Асамблеєю Всесвітньою організацією охорони здоров'я 23.05.2005, та постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 № 893 «Про затвердження Правил санітарної охорони території України» визначено умови та затверджено форму для видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію або профілактику:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_007#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-%D0%BF#Text

Зокрема така форма містить інформацію з персональними даними людини (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, національність тощо), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

Важливо зазначити, що свідоцтва є дійсні лише в тому випадку, якщо вакцина дозволена до використання ВООЗ:

https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_08Feb2021.pdf

Окрім цього, на разі Міжнародними медико-санітарними правилами передбачено, що свідоцтва мають видаватись у паперовій формі англійською або французькою мовою                      (а також можуть бути додатково заповнені на іншій мові, наприклад, на українській) та бути підписаними відповідним медичним працівником і скріпленими штампом закладу охорони здоров’я.

Питання використання таких свідоцтв не є чимось новим. Зокрема Міжнародними медико-санітарними правилами передбачено можливість пред’явлення цих свідоцтв при перетині кордону. Приміром, раніше таке свідоцтво видавалось після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки. І воно вимагалось при перетині державного кордону в країни, де є ймовірність інфікування жовтою лихоманкою, для того, щоб зупинити поширення цього захворювання.

Важливо зауважити, що в Україні опрацьовано питання щодо запровадження медичними інформаційними системами, які входять до складу електронної системи охорони здоров’я, формування таких посвідчень в електронному форматі (форма заповнена наявними даними, у тому числі з дотриманням транслітерації при внесенні прізвища ім’я іноземною мовою, з можливістю їх редагування). За потреби і запитом людини заклад має їх надрукувати та оформити (на жовтому папері згідно із вимогами) для подальшого пред’явлення людиною при перетині державного кордону в паперовому варіанті.

Якщо міжнародними документами будуть передбачені інші формати формування та видачі свідоцтв тощо відповідно в такому випадку ми розглядатимемо питання їх впровадження в Україні. На разі такі перемовини ведуться на міжнародному рівні, проте якихось рішень поки не ухвалено.

Окрім цього, важливо не плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з імунними паспортами, оскільки це два різні поняття. Свідоцтво використовується під час перетину кордону, у той час як імунний паспорт засвідчує наявність імунітету проти COVID-19. І важливо підкреслити, що ВООЗ закликала країни не використовувати імунні паспорти через недостатню кількість доказів про ефективність імунітету, щоб гарантувати точність документа. Відповідні рішення можуть ухвалюватись лише після зміни рекомендацій ВООЗ та отримання інформації про те, чи унеможливлює вакцинація поширення коронавірусної хвороби, оскільки на даний час дослідження, які проводили для імунобіологічних препаратів проти COVID-19, спрямовані насамперед на скорочення летальності й тяжкості перебігу хвороби.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення форми Міжнародного свідоцтва про вакцинацію

 1. Свідоцтво заповнює та підписує практикуючий лікар-клініцист чи інший уповноважений медичний працівник, що здійснює контроль за введенням вакцини або застосуванням засобу профілактики ( у т. ч. може підписувати сімейний лікар).  
 2. На свідоцтві обов’язково має бути проставлений офіційний штамп закладу охорони  здоров'я та підпис лікаря.
 3. Свідоцтво заповнюється, роздруковується та засвідчується лише на прохання пацієнта (його законного представника) для подальшого пред'явлення за місцем вимоги (органам прикордонної служби іноземних держав для безперешкодного перетину кордону) з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4. Свідоцтво заповнюється англійською або французькою мовою. Крім того, свідоцтво може бути заповнене українською мовою.

Бажаний варіант заповнення – внесення даних до свідоцтва щодо здійснення вакцинації українською та англійською мовами.

 1. Написання прізвища та імені англійською мовою здійснюється відповідно до даних, зазначених у паспорті громадянина України для виїзду закордон або, у разі його відсутності, на підставі документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство з урахуванням вимог Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55.
 2. Будь-які зміни свідоцтва, виправлення або незаповнення певної частини зроблять його недійсним.
 3. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію є індивідуальним підтверджуючим документом і не може використовуватися для груп осіб.
 4. Якщо особа (пацієнт) з поважних причин не може засвідчити Міжнародне свідоцтво про вакцинацію власноручним підписом, то його можуть засвідчити її (його) законні представники.
 5. У разі наявності абсолютних протипоказань до проведення щеплення або профілактики свідоцтво не заповнюється, а на вимогу пацієнта (його законного представника) надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з вичерпним переліком підстав такого рішення, яке надаватиметься пацієнтом за місцем вимоги.
 6. Якщо особа (пацієнт) вакцинується кількадозною вакциною, свідоцтво видається лише після отримання останньої дози.
 7. Термін дії свідоцтва продовжується до дати, зазначеної конкретно для проведення вакцинації або профілактики (зазначається 1 рік з можливістю продовження).
 8. Свідоцтво є дійсним у разі, коли введена вакцина або застосований засіб профілактики затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Форма свідоцтва

 

 

МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО

ВАКЦИНАЦІЮ/ПРОФІЛАКТИКУ
 

Цим засвідчується, що громадянин _______________________________
                                   (прізвище, ім'я по батькові)

 

______________________________ ________ _______________________
 (дата, місяць, рік народження) (стать)     (громадянство)

 

_______________________________________________________________,
(національний ідентифікаційний документ, у разі застосування)

 

чий підпис наведено в _________________________________________,
 

був вакцинований    або    одержав    засіб   профілактики проти

 

________________________________________________________________
                     (назва хвороби або стану)

 

згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами.
 

 

------------------------------------------------------------------

|    Назва   |Дата| Підпис та |Найменування|Свідоцтво | Офіційна |

|вакцини або |    |  посада   |виробника та|  дійсне  |  печатка |

|   засобу   |    |  лікаря-  |номер партії|з __  ____|закладу, в|

|профілактики|    |клініциста,|вакцини або |20__ р.   |  якому   |

|            |    |    що     |   засобу   |по __ ____|проведена |

|            |    |  здійснює |профілактики|20__ р.   |процедура |

|            |    |  контроль |            |          |          |

------------------------------------------------------------------

 

 

 

Запитання-відповіді

1. Форма свідоцтва: скількома і якими мовами має бути заповнено свідоцтво? Якщо є абсолютні вимоги до верстки (наприклад, розподіл на сторінки, друк у форматі А4/А5, друк на папері з хедером)

Оптимальний варіант – друк англійською та українською мовами у відповідності до наведених нижче прикладів свідоцтв Болгарії та Польщі, де відповідно вживаються англійська/болгарська та англійська/польська мови

Фото без описуФото без опису

 

2. Мапінг між діагнозами МКХ10 і вакцинами/цільовими захворюваннями (оскільки у свідоцтві вказується код захворювання, цільова хвороба і вакцина)

Свідоцтво, як правило, містить загальну інформацію. Приклад заповненого свідоцтва на сайті Агентства громадського здоров’я Канади:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/procedures/description-international-certificate-vaccination-prophylaxis-poliovirus-vaccination.html

 

3. Чи обов’язковий жовтий колір листа? (жовтий колір не усі МІС надрукують, це вже елемент заздалегідь підготовленого бланку)

Жовтий є усталеним кольором цього свідоцтва.

Проте офіційно вимоги щодо кольору немає (окрім того, що сама книжечка затверджена в такому кольорі) і трапляються випадки коли сама форма друкується на білому аркуші, але тоді для неї роблять жовту обкладинку.

Фото без опису

4. Чи обов’язковий двосторонній друк, оскільки на другій стороні загальна друкована інформація?

Так, інформація на другій сторінці важлива

 

5. Чи може бути свідоцтво заповнене від руки (тоді взагалі його не треба заводити у функціонал МІС) ?

Свідоцтво може бути заповнене від руки. Водночас налагодження такого процесу потребує друку та поширення значної кількості бланків, а реалізація такого варіанту пов’язана з необхідністю суттєво більшої кількості часу

 

6. Date – це дата видачі свідоцтва чи дата вакцинації?

Date – це дата здійснення вакцинації.

Щодо заповнення – канадським АГЗ розроблено детальні рекомендації, які у разі потреби можуть бути перекладені. Ознайомитись з ними можна за посиланням: https://www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/procedures/recommendations-completing-international-certificate-vaccination-prophylaxis-poliovirus-vaccination.html

 

7. За яким правилом визначається період дійсності свідоцтва?

Термін дії свідоцтва продовжується до дати, зазначеної конкретно для проведення вакцинації або профілактики

 

8. Потрібен перелік target_diseases, на які можна/потрібно виписувати свідоцтво (наприклад, є вакцина від грипу, але на неї свідоцтво не видається)?

Виїзд громадян України до держав, перебування в яких пов'язане з високим ризиком захворювання на інфекційні хвороби, що мають міжнародне значення, дозволяється після проведення таким громадянам необхідних профілактичних щеплень.

Власнику міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику хвороби, зазначеної у такому свідоцтві, не може  бути  відмовлено у в'їзді в державу навіть у разі, коли він прибуває  із  зараженого  району,  за винятком випадку, коли виявлено факти неефективної вакцинації або
профілактики.

Тобто свідоцтво, перш за все, стосується інфекційних хвороб, що мають мати міжнародне значення та вимагають негайного реагування. До зазначеної групи відносяться хвороби, у разі ідентифікації (випадку/спалаху) яких чи виникнення потенційної загрози їх завезення на територію вживаються негайні оперативні заходи реагування

 

 1.  Як вносити подальші вакцинації в цей сертифікат? Усі наступні від руки?

Для подальших вакцинацій видається наступне свідоцтво

 

 1. Чи будуть ще якісь засоби захисту цього документа?

Якщо міжнародними документами будуть передбачені інші формати формування та видачі свідоцтв тощо відповідно в такому випадку ми розглядатимемо питання їх впровадження в Україні. На разі такі перемовини ведуться на міжнародному рівні, проте якихось рішень поки не ухвалено

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних