Радомишльська громада

Житомирська область, Житомирський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки

Дата: 25.05.2021 15:21
Кількість переглядів: 800

Фото без описуЗаява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детального плану території земельної ділянки площею 0,1310 га розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по вул. Карпенка в м. Радомишль Житомирської області для визначення містобудівних потреб будівництва автозаправної станції

1. Замовник

Замовником стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території земельної ділянки площею 0,1310 га розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по вул. Карпенка в м. Радомишль Житомирської області для визначення містобудівних потреб будівництва автозаправної станції» є Управління житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури, земельних відносин та сільського господарства Радомишльської міської ради.

Адреса і контактні дані: вул. Соборний майдан, буд. 12, м. Радомишль, Житомирська обл., Україна, 12201.

         Тел./факс : (04132) 4-25-55, е-mail: otg2018radomisl@gmail.com

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території розробляється з метою обґрунтування можливості визначення цільового призначення земельної ділянки; уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території в межах населеного пункту.

            «Детальний план території земельної ділянки площею 0,1310 га розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по вул. Карпенка в м. Радомишль Житомирської області для визначення містобудівних потреб будівництва автозаправної станції» є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток території в межах населеного пункту, визначає функціональне призначення, параметри забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування, визначення доцільності, обсягів, послідовності забудови, можливість інженерного забезпечення території, створення умов розвитку інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення, забезпечення комплексної забудови території. визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території земельної ділянки розробляється на підставі заяви та рішення 4 сесії Радомишльської міської ради № 234 від 11.03.2021 у відповідності до діючих нормативів.

В адміністративному відношенні ділянка, яка розглядається, розташована в південно-східній частині міста, на правому березі р. Тетерів.

Детальним планом передбачається розміщення АЗС з ємністю резервуарів до 40 куб.м. та потужністю до 80 зап./годину.

Будівництво АЗС, магазину по продажу супутніх товарів та тимчасової стоянки транспорту, задовольнить потребу водіїв і власників легкових та великогабаритних вантажних автомобілів. АЗС передбачається для заправки автомобілів бензином та дизельним пальним.

Відповідно до ст. 19 п.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території призначеної для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці відповідно до Закону України « Про стратегічну екологічну оцінку».

Затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для:

- розроблення проекту забудови території, окремої земельної ділянки;

- проектування об’єктів транспортної інфраструктури;

- проектування мереж і споруд інженерно – транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови та зміни допустимого виду використання об’єкта проектування;

- розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальний план території розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

На існуючій ділянці, що розглядається, площею 0,1310 га планується будівництво автозаправної станції АЗС типу А (мала) з ємністю резервуарів до 40 куб.м. та потужністю до 80 зап./годину.

Площа забудови становитиме 185,0 м2, площа твердих покриттів, в т.ч. відмостка фундаменту – 856,0 м2, площа озеленення – 269,0 м2 (техніко економічні показники, величини площ щодо щільності забудови, загальної площі будівель і споруд наведені попередньо і можуть коригуватись при розробці проекту згідно діючих норм).

Проектним рішенням передбачається розміщення та експлуатація об’єктів дорожнього сервісу, що не вимагають влаштування значних санітарно-захисних зон.

Санітарно-захисна зона від проектованих виробничих об’єктів і комплексів до меж житлової забудови, визначається у відповідності до вимог ДСП 173-96 і повинна становити не менше 50 м.

При розробці ДПТ використовувались наступні матеріали:

- рішення 4 сесії Радомишльської міської ради № 234 від 11.03.2021;

- детальний план території земельної ділянки площею 0,1310 га розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по вул. Карпенка в м. Радомишль Житомирської області для визначення містобудівних потреб будівництва автозаправної станції;

- топографо-геодезичне знімання М 1:500;

- викопіювання з генерального плану м. Радомишль Радомишльського району Житомирської області М1:5000.

Проектним рішення детального плану передбачається визначення цільового призначення земельної ділянки, як земель транспорту, (території для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури) з функціональним видом використання за кодом КВЦПЗ 12.11 для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.

Ділянка проектування межує:

- з північного заходу – землі сільськогосподарського призначення, з видом використання для сінокосіння та випасання худоби;

- з півдня та сходу – вільні землі, не надані у власність чи користування;

- з північного сходу – землі загального користування населеного пункту, смуга відводу автодороги обласного підпорядкування.

Метою даної роботи є обґрунтування можливості проектованої діяльності, визначення граничних параметрів об’єкта і функціонального використання території. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості проектованої діяльності, є прогнозований вплив планованої діяльності на навколишнє середовище.

Об’єкт проектування у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 « Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» відноситься до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (п.21).

4. Ймовірні наслідки, зокрема: а)для довкілля, у тому числі для здоров’я людей; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа детального плану території земельної ділянки площею 0,1310 га розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по вул. Карпенка в м. Радомишль Житомирської області для визначення містобудівних потреб будівництва автозаправної станції, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

а) у тому числі для здоров’я населення:

під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні.

 

а) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Будівництво та експлуатація АЗС, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. Негативні наслідки планової діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних факторів впливу на житлову зону населених пунктів відсутні.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів автозаправної станції (АЗС) очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.) та земляні роботи;

- зварювальні роботи;

- фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єктів АЗС очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- резервуари, а саме процеси зливу нафтопродуктів в підземні резервуари та їх зберігання;

- заправка автотранспорту від паливо-роздавальних колонок (випаровування при заповненні бензобаків автомобілів);

- маневри автотранспорту на території станції (заїзди-виїзди), від працюючих бензинових та дизельних ДВЗ.

Можливі також викиди при аварійних ситуаціях та ненавмисних розливах нафтопродуктів на території АЗС.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації автозаправної станції є автотранспорт, що здійснює маневри на території, та працюючі насоси на паливо-роздавальних колонках.

Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище. Після завершення будівельних робіт заплановано озеленення вільної від забудови території та повне відновлення порушених під час будівництва прилеглих територій.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Вплив на ґрунти характеризується, в основному, як механічний і супроводжується руйнацією ґрунтового покриву. Для відновлення рослинного шару, частково буде використаний ґрунт, знятий під час проведення будівельних робіт. Решта ґрунту буде вивезено на поля рекультивації.

Вплив на водне середовище. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься споживання води питної якості на господарсько-побутові потреби, утворення господарсько-побутових стічних вод. Для запобігання забруднення поверхневих вод передбачається організація збору та відведення дощових, талих вод в системи очищення поверхневих стоків. Влаштування твердого покриття проїздів, доріжок та майданчиків запобігає забрудненню підземних вод.

Вплив на рослинний і тваринний світ. Територія планованого автозаправного комплексу буде облаштовуватися з виконанням заходів щодо озеленення (насадження газонів, кущів, дерев) та максимально можливого збереження існуючих насаджень. Вплив на тваринний світ не відбуватиметься.

Вплив на техногенне середовище.

Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, вийнятий ґрунт, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період експлуатації АЗС передбачається утворення таких відходів: вловлені нафтопродукти, мул та забруднений фільтруючий матеріал очисних споруд; сорбент (пісок), забруднений нафтопродуктами, відходи прибирання території, тверді побутові відходи. На території проектування передбачено влаштування майданчику для збору твердих побутових відходів та укладання угоди з комунальною службою, якій підпорядкована дана ділянка на прибирання території, вивіз сміття та утилізацію твердих побутових відходів.

Впливів на соціальне середовище. Найближча громадська забудова знаходиться орієнтовно на відстані 22,0 м з південно-східної сторони від ділянки, що розглядається. Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів АЗС не погіршаться. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. Впливів на соціальне середовище не очікується.

б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:

При розробці детального плану території передбачається:

– максимальне збереження рельєфу;

– максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;

– відведення поверхневих вод;

– мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас.

Тобто природні ресурси максимально збережені, та передбачається їх екологічно збалансоване та раціональне використання. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.

Об’єкти природно-заповідного фонду (ОПЗФ) на території проектування відсутні і не зазнають впливу планованої діяльності.

Територія проектування знаходиться за межами прибережно-захисних смуг річок, озер.

в) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

Альтернативи іншого характеру відсутні.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ;

- статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

- дані топографічних та геологічних вишукувань;

- діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;

- комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;

- статистику захворюваності місцевих жителів;

- іншу доступну інформацію.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

- для зменшення впливу на атмосферне повітря передбачається реалізація заходів щодо зменшення викидів – організаційні заходи щодо руху транспорту на дільниці АЗС та нагляду за обладнанням, технологічні щодо влаштування обладнання (сучасна дихальна арматура, резервуари і трубопроводи з подвійними стінками та ін. на планованих джерелах викидів);

- для зменшення шумового забруднення планується обладнати АЗС сучасним обладнанням з низькими шумовими характеристиками;

- для очищення утворюваних господарсько-побутових і поверхневих стічних вод передбачається їх відведення в існуючі очисні споруди;

- відходи виробництва планується збирати на спеціально виділених місцях та передавати спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження. На проектованій ділянці передбачається влаштування спеціального майданчику для контейнерів з побутовими відходами;

- на території планованого АЗС планується благоустрій і озеленення;

- заплановане постійне проведення моніторингових досліджень стану атмосферного повітря та ґрунтів, якості стічних поверхневих вод. Перевищення нормативних показників впливу на навколишнє середовище при  виконанні передбачених природоохоронних заходів не передбачається.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2,3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Управління житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури, земельних відносин та сільського Радомишльської міської ради.

Адреса: вул. Соборний майдан, буд. 12, м. Радомишль, Житомирська обл., Україна, 12201.

Тел./факс : (04132) 4-25-55, е-mail: otg2018radomisl@gmail.com

Строки їх подання:

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки площею 0,1310 га розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по вул. Карпенка в м. Радомишль Житомирської області для визначення містобудівних потреб будівництва автозаправної станції.

Пропозиції та зауваження до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки площею 0,1310 га розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по вул. Карпенка в м. Радомишль Житомирської області для визначення містобудівних потреб будівництва автозаправної станції, подаються до управління житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури, земельних відносин та сільського господарства Радомишльської міської ради.

Відповідальна особа:   Романенко Олег Миколайович.

Адреса і контактні дані: вул. Соборний майдан, буд. 12, м. Радомишль, Житомирська обл., Україна, 12201.

Тел./факс : (04132) 4-25-55, е-mail: otg2018radomisl@gmail.com

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто з 26.05.2021 по 09.06.2021 року.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних